1 февруари 2010 г.

Схема "Аз мога"Схема „Аз мога” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) покрива 100% от финансирането на обучение за лица, заети по трудово правоотношение на пълен работен ден. Заетите лица* на трудов договор могат да получат ваучери за обучение и да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация и/или ключова компетентност. Ваучерите са поименни ценни книги с фиксирана номинална стойност в лева, даваща право на притежателя й да се включи в избрано обучение.

Възползвайте се от тази възможност и посетете първокласен курс организиран от световния лидер Adecco и JobTiger. Дайте тласък на Вашата кариера и професионално развитие. Ползите ще бъдат:

Нови знания и умения за по-лесно и по-бързо справяне с работни задачи
Престижно обучение и световно признат сертификат
Възможност за кариера и по-добро заплащане
Adecco, JobTiger и наличното финансирането по схема „Аз мога” Ви дават шанс да организирате подходящи обучения за различни групи служители. Между най-популярните теми са:

Обучения по ключова компетентност

„Общуване на роден език”, 16 уч. часа

Курс: Умения за работа с клиенти
Обучения по ключова компетентност

„Дигитална компетентност”, 45 уч. часа

Курс: Умения за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, интернет, електронна поща, създаване на презентации
Обучения по ключова компетентност

„Умение за учене”, 30 уч. часа

Курс: Стратегия за успешно справяне с промените и стреса в живота ни. Управление на времето.
Курс: Кариерно и личностно развитие през целия живот
Курс: Умения за работа в екип и успешна комуникация с колеги
Обучения по ключова компетентност

„Обществени и граждански компетентности”, 30 уч. часа

Курс: Управление на промените. Мотивация за активна гражданска и професионална позиция.
Курс: Управление на конфликта
Курс: Управление на конфликта в професионална среда
Обучения по ключова компетентност

„Инициативност и предприемачество”, 30 уч. часа

Курс: Теория на предприемачеството и управление на малък бизнес
Едно лице има право да получи само един ваучер и да посети само един курс.

Как да си гарантирате участие?

Тъй като свободните места са ограничени, от ключово значение за участие е бързата Ви реакция и подаване на своевременна заявка. Желаещите да участват трябва да подадат в Бюро по труда (обслужващо територията по местоживеене):

1. Заявление по образец (може да изтеглите от тук)
2. Копие на лична карта
3. Копие на диплом от последното  завършено образование (и удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация от ЦПО – ако има такъв)
4. При наличието на временна адресна регистрация, ако се кандидатства в Бюро по труда обслужващо територията на местоживеене по временна адресна регистрация, се подава и копие на временната адресна регистрация
Как да заявите Вашето обучение?

Стъпка 1: Изберете обучение от списъка на курсове организирани от JobTiger
Стъпка 2: Подайте заявление в „Бюро по труда”
Стъпка 3: Препоръчайте тази възможността на приятели и спечелете награди
Стъпка 4: Свържете се с нас и изберете начална дата на избрания от Вас курс
Споделете с Вашите близки и спечелете допълнителни награди. За всеки препоръчан от Вас участник ще получите:

Безплатно търсене на работа
Безплатна кариерна консултация
Безплатен тест за работна пригодност в избрана от Вас област
Допълнително безплатно обучение
Допълнителна информация може да получите на тел. (02) 489 83 07 или на електронен адрес training.bulgaria@adecco.com

Възползвайте се от тази възможност. Ще получите престижно обучение на световно ниво. Безплатно. Само сега.

Adecco е глобален лидер в предоставяне на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco свързва повече от 534 000 служители в повече от 6 600 офиса в над 70 държави и територии по света.

* - Лица, заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, съдебната система, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната не са допустими като целева група по настоящата операция.

Bissera Stoyanova - Training Cordinator

Adecco Bulgaria
Telephone:  +359 2 489 83 07
Bissera.Stoyanova@adecco.com
adeccobulgaria.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар