17 декември 2009 г.

Оскар Уайлд-предисловие на "Портретът на Дориан Грей"


Творец е онзи, който създава прекрасни неща.

Целта на изкуството е да разкрие себе си и да скрие твореца.

Критик е онзи, който може да предаде в друга форма или с нови средства своето впечатление от прекрасното.

Онези, които в прекрасното откриват грозотата, са покварени, без обаче а са обаятелни. Това е непростим недостатък.

Онези, които откриват прекрасен смисъл в прекрасните неща, са образовани. За тях все още има надежда.
Не съществува такова нещо като нравствена или безнравствена книга. Книгите са добре или зле написани. Това е.

Неприязънта на деветнайсети век към реализма наподобява яростта на Калибан, съзрял в огледалото собствения си образ.

....

12 декември 2009 г.

дзън дзън


"Човекът не е Остров, вътре в себе си затворен. Човекът има връзка с Континента, той е част от всичко друго. ....всяка човешка смърт ме намалява, аз съм част от цялото човечество. И затова недей да питаш за кого бие камбаната - камбаната бие за теб!"

SuccessRajesh’s Winning Question to Donald J. Trump . . .
“When you are at the peak of success, how do you manage not to fall from there? What do you enjoy most, success or the journey to success?”
And the answer from Donald J. Trump . . .
“The two most important things to consider are focus and momentum. If you lose either one of them, it's hard to stay at the peak of your form. Safeguard them both and your chances for continued success are much greater.
“I am fortunate in that I enjoy the process as well as the finished result. I enjoy the daily work involved and so I find the journey interesting--but success is the goal. Winning is important to me, in a way it's like sports--playing the game is great but winning is even better.”