25 януари 2010 г.

Хорхе Букай - Искам


Искам да ме изслушваш, без да ме съдиш.
Искам мнението ти, не съвет.
Искам да ми вярваш, без да изискваш.
Искам помощта ти, но не и да решаваш
вместо мен.
Искам грижите ти, но не и да ме
обезличаваш.
Искам да ме гледаш, без да проектираш
твоите неща у мен.
Искам прегръдката ти да не ме задушава.
Искам да ме окуражаваш, без да ме насилваш.
Искам да ме подкрепяш, без да се
нагърбваш с мен.
Искам да ме защитаваш без лъжи.
Искам да си близо, без да ме завземаш.
Искам да познаваш моите черти, които
най-силно те отвращават.
Искам да ги приемеш, без да се опитваш
да ги промениш.
Искам да знаеш… че днес можеш да разчиташ
на мен…
Безусловно.
    Хорхе Букаи

Няма коментари:

Публикуване на коментар