11 април 2013 г.

Using the HTML5 attribute contenteditable to create a WYSIWYG

Нещо интересно - http://marakana.com/s/post/1096/using_the_html5_attribute_contenteditable_to_create_a_wysiwyg

+

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Rich-Text_Editing_in_Mozilla#Executing_Commands

Няма коментари:

Публикуване на коментар